Лични средства
Вие сте тук: Начало

News

Обучителен курс "Интегрирано управление и динамика на екосистемите на влажните зони"

Обучителен курс "Интегрирано управление и динамика на екосистемите на влажните зони"

Обучителният курс "Интегрирано управление и динамика на екосистемите на влажните зони" се състоя на 21 март 2012, в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. "Юрий гагарин" No 2, София

Read More…

Обучителeн курс "Основи на молекулярната еволюция и филогенетика"

Обучителeн курс "Основи на молекулярната еволюция и филогенетика"

Обучителният курс по проект WETLANET "Основи на молекулярната еволюция и филогенетика" ще се проведе от 12 до 16 март 2012 г., в заседателна зала на ИБЕИ-БАН, ул. Ю. Гагарин №2

Read More…

Изложба "Рамсарските места в България"

Изложба "Рамсарските места в България"

Изложбата "Рамсарските места в България" ще бъде организирана от 2 до 8 февруари 2012 г., в сградата на Националния природонаучен музей - БАН.

Read More…

Международна конференция - програма

Международна конференция - програма

Програмата на Международната конференция е подготвена.

Read More…

Международна конференция - пътуване

Международна конференция - пътуване

Приканваме участниците в конференцията да изпратят подробна информация за пътуването си, колкото се може по-бързо на адрес: cim@cim.bg

Read More…

Ранна регистрация за Международната конференция

Срокът за ранна регистрация за конференцията е удължен до 16 септември

Read More…

WETLANET Международна конференция

WETLANET Международна конференция

Международна конференция по проект WETLANET "Влажните зони: функциониране, управление и възстановяване", 16 - 19 октомври 2011 г, курорт Албена, Варна

Read More…

Работна среща "Мониторинг на бентосните екосистеми в крайбрежната морска зона"

Работна среща "Мониторинг на бентосните екосистеми в крайбрежната морска зона"

Работната среща по проект WETLANET "Мониторинг на бентосните екосистеми в крайбрежната морска зона" ще се проведе от 4 до 7 септември 2011 в Лабораторията по морска екология на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, гр. Созопол

Read More…

Силата в цифри

Силата в цифри

Интервю в International Innovation

Read More…

Работна среща "Влажните зони в поречието на Долен Дунав"

Работна среща "Влажните зони в поречието на Долен Дунав"

Работната среща по проект WETLANET "Влажните зони в поречието на Долен Дунав: функциониране, моделиране, опазване и управление" ще се проведе от 17 до 20 май 2011 в сградата на База 1 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, ул. "Ю. Гагарин" No 2, София.

Read More…

Обучителен курс "Географски информационни системи при опазване и управление на влажни зони"

Обучителен курс "Географски информационни системи при опазване и управление на влажни зони"

Обучителният курс по проект WETLANET "ГИС при опазване и управление на влажни зони" ще се проведе от 2 до 5 май 2011 г., в заседателна зала на ИБЕИ-БАН, ул. Ю. Гагарин №2

Read More…

Брошура "Рамсарските места в България"

Брошура "Рамсарските места в България"

Излезе от печат двуезичната брошура "Рамсарските места в България"

Read More…

Ден на отворените врати - 3 септември 2010 г.

Ден на отворените врати - 3 септември 2010 г.

Проект WETLANET и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН организират Ден на отворените врати на Лабораторията по морска екология, Созопол

Read More…

Обучителен курс по молекулярни маркери

Обучителен курс по молекулярни маркери

Обучителен курс "Молекулярни и биохимични маркери в екотоксикологията на влажни зони", 14 - 19 юни, Централна лаборатория по обща екология, БАН, ул. „Ю. Гагарин” №2, София.

Read More…

Обучителен курс "Статистика и моделиране в изследванията на влажни зони"

Обучителен курс "Статистика и моделиране в изследванията на влажни зони"

Курсът "Статистика и моделиране в изследванията на влажни зони" ще се проведе от 31 май до 4 юни в Централната лаборатория по обща екология, ул. „Ю. Гагарин” №2, София.

Read More…

Действия към документ